פעילויות

סוס
סוס
פרפר
פרפר
אופנוע
אופנוע
אופנוע דו מושבי
אופנוע דו מושבי
נדנדת קיטקט
נדנדת קיטקט
נדנדת קיטקט
נדנדת קיטקט

מחבר רוסטה בפנים

רודאו עמידה
רודאו עמידה
רודיאו
רודיאו
גלשן
גלשן
נדנדת יחיד
נדנדת יחיד

 

בשנים האחרונות הסטודיו תכנן ועיצב פעילויות ייחודיות וחדשניות במסגרת פרויקטים גדולים כמו סדרות הפיזה והאיגלו. כל המוצרים תוכננו ונבנו

בסדנה של הסטודיו.