מחברי אלומיניום אשר תוכננו ועוצבו בסטודיו. המחברים מאפשרים את המודולריות של סדרות  "איגלו" ו "פיזה", ומאפשרים חיבורים נוחים בין אלמנטים

שונים בסדרות כגון חבלים, קירות ופעילויות.

Connector
Connector
Connector
Connector

אלמנטים מעוצבים