top of page

סדרת פיזה

רוח סערה פגעה במגדל משחקים הישן ויצרה סדרה חדשה ...... פיזה

 

סדרת משחקים לילדים בגילאי 6 פלוס

"פיזה" מאתגרת את הילדים באמצעות נתיבים שונים ופעילויות שונות כגון: חבלים, נדנדות, סולמות וכו'

"פיזה" הוא מבנה ייחודי ואסתטי במרחב העירוני ובין גני המשחקים

 

עוצב עבור חברת שעשועים והספורט

bottom of page