top of page

מוזיאון מדע נייד

מוזיאוני מדע אקטיביים, מעוררי מחשבה, התנסות, חקר ותוצאה.

75 מוצרים מדעיים בחמישה נושאים: מכניקה, אופטיקה, נוזלים וגזים, גלים ותנודות, חשמל ומגנטיות. מוזיאון שמותר לגעת וכדאי להתנסות. 

המוצרים עוצבו באופן שיהיו יציבים מאד ומאווררים. בכדי להבדיל בין הנושאים, כל נושא קיבל צבע שונה ופרטים עיצוביים שונים.

המוזיאונים נעשו עבור "קדימה מדע" בשיתוף חברת  "רובינשטיין" וביעוץ מדעי של דני עובדיה.

בחירת המוצרים, הפיתוח, העיצוב והביצוע נעשו בסטודיו.

bottom of page