top of page

טף לטף

טף לטף חצר אקטיבית, תחושתית לילדים עם פיגור. ממוקמת במתחם בית הספר. החצר משלבת הנאה, למידה וגרייה תחושתית. החצר מותאמת גם לילדים בעלי מוגבלות מוטורית.

 

החצר עוצבה, תוכננה ובוצעה ע"י הסטודיו

 

bottom of page