top of page

סדרת איגלו

 

"איגלו" - סדרת מתקני משחק אשר פותחה בסטודיו "U Play" בהשראת מבנה האיגלו.

תהליך הפיתוח כלל מחקר רעיוני של ערכי המשחק, במהלכו ניתחנו את המשחקים אשר שרדו שנים רבות, במטרה להבין מה עוצמתם.

כחלק ממסקנות המחקר, שמרנו על אלמנטי המשחק כגון טיפוס וגלישה שונים. תובנות אלה איפשרו לנו חופש צורני-עיצובי חדש ורענן

סדרת "איגלו" מהווה חוויית משחק. חדשה, מושכת ומאתגרת, מגדילה את טווח גיל הילדים הנהנים מן הפעילות, לגילאי.15-5

הסדרה מגדירה מחדש את המרחב הציבורי בגני המשחקים, בעלת ערך אסתטי גבוה.עוצב עבור חברת "שעשועים וספורט".

bottom of page